Dożynki 2013 – wyjazd

Opublikowano O Szańcu | Skomentuj

Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Szańca,
  2. wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności Szańca;
  3. promocja Szańca oraz popularyzacja wiedzy na temat jego historii i teraźniejszości;
  4. objęcie opieką zabytków Szańca i okolic; Czytaj dalej
Opublikowano Newsy, Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS1 Czytaj dalej

Opublikowano O Szańcu, Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj

Projekt wiejskiego ośrodka kultury – rzut elewacji północnej i południowej

Wersja oryginalna w pdf – http://szaniec.eu/pliki/osrodek_kultury.pdf

Opublikowano Newsy, Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj

Statut Stowarzyszenia Miłośników Szańca

Statut
Stowarzyszenia Miłośników Szańca

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Miłośników Szańcazwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać skrótu SMS Szaniec.

Czytaj dalej

Opublikowano Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj