Archiwum autora: admin

Dożynki 2013 – wyjazd

Opublikowano O Szańcu | Skomentuj

Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest: Celem Stowarzyszenia jest: inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Szańca, wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności Szańca; promocja Szańca oraz popularyzacja wiedzy na temat jego historii i teraźniejszości; objęcie opieką zabytków Szańca i okolic;

Opublikowano Newsy, Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Opublikowano O Szańcu, Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj

Projekt wiejskiego ośrodka kultury – rzut elewacji północnej i południowej

Wersja oryginalna w pdf – http://szaniec.eu/pliki/osrodek_kultury.pdf

Opublikowano Newsy, Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj

Statut Stowarzyszenia Miłośników Szańca

Statut Stowarzyszenia Miłośników Szańca Rozdział I Postanowienia ogólne. § 1 Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Miłośników Szańca” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać skrótu SMS Szaniec.

Opublikowano Stowarzyszenie miłośników Szańca | Skomentuj