Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Szańca,
 2. wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności Szańca;
 3. promocja Szańca oraz popularyzacja wiedzy na temat jego historii i teraźniejszości;
 4. objęcie opieką zabytków Szańca i okolic;
 5. podejmowanie działań na rzecz infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego,
 6. propagowanie idei selektywnej zbiórki odpadów,
 7. podejmowanie działań mających na celu tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej.
 8. upowszechnianie i rozwijanie kultury religijnej;
 9. działalność na rzecz ochrony i promocji Szanieckiego parku krajobrazowego;
 10. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 11. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
 12. podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej;
 13. inspirowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów  wiejskich i partnerstwa lokalnego,
 14. organizacja imprez kulturalnych i sportowych, a także uczestnictwo w tych imprezach,
 15. organizacja zajęć kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,
 16. edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 17. organizacja uroczystości patriotycznych,
 18. organizacja rajdów,
 19. organizacja konkursów plastycznych, ekologicznych i tematycznych dla dzieci i młodzieży,
 20. organizacja imprez ekologicznych o charakterze edukacyjnym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Newsy, Stowarzyszenie miłośników Szańca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.