Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania szkole imienia Jana Olrycha Szanieckiego

Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu ma swojego patrona.  Miała ona wyjątkowe znaczenie dla lokalnej społeczności.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w szanieckim kościele, którą odprawili ksiądz proboszcz Kazimierz Furmańczyk oraz ksiądz Piotr Muszyński. Po mszy wszyscy przemaszerowali na boisko przed szkołą, gdzie odbyły się główne uroczystości. Warto wspomnieć, że boisko oddano do użytku dwa lata temu, jest ono chętnie użytkowane przez uczniów i dorosłych.

Rada Rodziców, na czele z wiceburmistrzem Tomaszem Mierzwą głównym inicjatorem uroczystości, przekazała sztandar szkoły dyrektorowi, który uroczyście wręczył go uczniom ZPO w Szańcu. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. wojewoda świętokrzyski pani Bożentyna Pałka-Koruba, starosta Jerzy Kolarz oraz burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora ze swoimi zastępcami zabrali głos. Wojewoda podkreśliła, jak ważna dla niej osobiście jest niedzielna uroczystość. W szkole, która otrzymała patrona i sztandar, wkrótce będzie się uczyć wnuczka pani wojewody.

Po części oficjalnej przed zaproszonymi gośćmi swoje zdolności artystyczne zaprezentowały dzieci uczące się w szkole w Szańcu. Rozstrzygnięto wcześniej ogłoszone konkursy na portret patrona szkoły i wiedzy o patronie. Nie zabrakło smacznego poczęstunku i dobrej zabawy w gronie znajomych i przyjaciół.

Wszystkich obecnych zaproszono na tegoroczne gminne dożynki, które 18 sierpnia zaplanowano właśnie w Szańcu. Warto dodać, że szkoła w Szańcu jest jedyną w Polsce, której nadano imi, Jana Olrycha Szanieckiego.

Jan Olrych Szaniecki (ur. 16 grudnia 1783 r. w Plewiskach koło Poznania, zm. 19 lutego 1840 w Paryżu) – wybitny adwokat i działacz polityczny z pierwszej połowy XIX w., poseł na Sejm Królestwa Polskiego, w Powstaniu Listopadowym minister sprawiedliwości w ostatnim rządzie, autor „Pamiętników”.

W 1813 – Jan Olrych Szaniecki, wybitny prawnik, przejmuje od Wielopolskich część ordynacji
z Pińczowem i kilkoma kluczami (min. Szaniec, Rogów i inne). Był to człowiek wielkiej uczciwości i poświęcenia w działaniu na rzecz dobra publicznego. Niemałe pieniądze własne przeznaczył na szkoły pińczowskie i okoliczne. Gimnazjum uposażył bogatą biblioteką, zbiorami pomocy naukowych, kapitałami pieniężnymi; wyremontował gmach szkolny oraz przeznaczył część swego pałacu na pomieszczenie sal lekcyjnych. Zaopatrzył szkołę, a dla dziewcząt założył pensję, budując dla niej dom z ogrodem. Założył też kilka szkół wiejskich w tym, z Towarzystwem Szkół Elementarnych w 1820 r. w Szańcu, Pińczowie, Michałowie i Książu Małym. Powiadomił o tym ks. Jan Bieńkowski – organizator szkół elementarnych w okręgu szydłowskim. Na utrzymanie nauczyciela przyznano 300 zł, na opał 48 zł, na sprzęty szkolne 100 zł i tyle samo na nieprzewidziane wydatki. Ówczesny dziedzic Szańca z przyległościami, Jan Olrych Szaniecki, zobowiązał się przekazywać nauczycielowi 12 sągów drzewa na opał oraz 8 korcy żyta, 4 jęczmienia, 2 pszenicy, 1 grochu i 2 morgi gruntu w Szańcu. Dziedzic zobowiązał się również własnym kosztem wystawić budynek szkolny. Zaś swoje prywatne zbiory książkowe udostępnił jako bibliotekę publiczną. Sprowadził też z Warszawy lekarza i osiedlił go w Pińczowie dla wygody mieszkańców. Nie były to wszystkie zabiegi Szanieckiego nad podniesieniem cywilizacji w swych majątkach. Zachęcał więc chłopów do zmiany kroju ubrań oraz zmiany nazwisk, np. Wilk na Wilczyński, Zając na Zajączkowski, Wróbel na Wróblewski, Zwierz na Zwierzyński. Przekonywał, że miejska panna nie pójdzie raczej za Wilka w sukmanie, ale chętnie wyjdzie za pana Wilczyńskiego w surducie. Zniósł również liczne uciążliwości mieszczan na rzecz dziedzica.
Działalność Jana Olrycha Szanieckiego na naszych ziemiach, zasługi w krzewieniu oświaty, starania na rzecz podniesienia życia kulturalnego, realizacja na szeroką skalę programu społecznego, demokratyczne poglądy oraz jego postawa patriotyczna i umiłowanie Ojczyzny, stawiają Go jako godnego patrona naszej placówki.
 
(źródło: http://busko.com.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Newsy, O Szańcu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.